Project Description

A Fő úton közlekedtem a lányommal, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy egy hatalmas markoló kanál emelkedik a magasba és készül lesújtani egy gyönyörű, egészséges lombkoronájú fára. Nem tétováztunk egy percet sem, máris indultunk megmenteni a fát. Mondanom sem kell, hogy nem volt ez olyan egyszerű dolog 3-4 fakivágásban megedződött munkással, a munkálatokat irányító vehemens úriemberrel, majd pedig a hivatal képviseletében megjelenő Bencsikné Izoldával szemben. Czabafy László úr, a kivágás irányítója, erősen ragaszkodott a kivágáshoz, arra való hivatkozással, hogy a polgármester úrtól, Sisák Imrétől, azt a feladatot kapta aznap reggel, hogy ezt a fát ki kell vágni. Ezt a tényt igazolta Bencsikné Izolda is, aki telefonon egyeztetett a polgármester úrral, miután „nem találta” a kivágási tervet a hivatalban, amin szerepelnie kellett volna ennek a fának, mint kivágandó. (Zárójelben azért szeretném megjegyezni, hogy a közterületen lévő fás szárú növény, növények kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi, nem pedig a polgármester.) Ezen a ponton úgy tűnt, hogy zátonyra futott a mentési akciónk, de mi nem adtuk fel. Anita lányommal újra bementünk a polgármesteri hivatalba és panaszt tettünk dr. Tasi Borbála jegyzőasszonynál, aki gyorsan és határozottan megoldotta az immáron hosszú órák óta tartó huzavonát. Bekísért minket Malomhegyi Lajos főmérnök úr irodájába, aki a városrehabilitációs tervek és helyszín megtekintése után a címzetes jegyző asszonnyal való egyeztetés alapján végre leállította és megtiltotta a fa kivágását, miután kiderült, hogy bizony ez a fa nem szerepel a kivágandó fák között. Tévedésből ítélték halálra, de mégis megmenekült, köszöni szépen jól van, de vajon mennyi fát vágtak már ki eddig engedély nélkül, vagy tévedésből, túlbuzgóságból? Hová tűntek a gyönyörű gesztenyefák a Rabló elől, több fát kivágtak már a Múzeum téren is. Sajnos a probléma ott kezdődik, hogy az emberek többsége nem emeli fel a szavát, nem tesz semmit, hanem közönyösen elballag ilyen és ehhez hasonló dolgok mellett, mint ahogyan aznap mellettünk is sokan elmentek úgy, hogy nem támogattak jelenlétükkel. Szeretném, ha ez az eset jó példa lenne arra, hogy jó cél érdekében fel lehet és fel is kell emelnünk a szavunkat, mert a hallgatás, a nemtörődömség, a közönyösség még sohasem vezetett semmi jóhoz. A lányom és én megmentettünk egy fát a kivágástól, ami felemelő, nagyon jó érzés. A fák számtalan hasznos tulajdonsága közismert: oxigént termelnek, szén-dioxidot dolgoznak fel, lombjukkal légszennyező anyagokat kötnek le, párolgásukkal a nyári melegben lehűtik a levegőt, árnyékot adnak, s különösen a városokban vagy a forgalmas utak mellett védenek a zaj ellen. Törvény tiltja a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása. A fa kivágása indokolt esetekben (például ha az környezetvédelmi vagy természetvédelmi érdekeket sértene) megtiltható. A közterületen lévő fás szárú növény engedéllyel történő kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. Telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. A jogszabályok megsértése szabálysértési eljárást von maga után. Aki a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Aki pedig fás szárú növényt jogellenesen kivág, százezer forinttal kell fizetnie.

Jogszabályi háttér:

A 346/2008 (XII.30.) számú kormányrendelet rendelkezik a fák és cserjék védelméről, azok telepítéséről és gondozásáról.

Írta: Sándorné Pintér Ágnes