Project Description

A Mátra hidegvizű patakjaiban fejlődik a hegyi szitakötő (Cordulegaster bidentata) lárvája. A fekete-sárga színezetű imágó azokat a 800 méter fölötti szakaszokat kedveli, ahol az erdő a patak fölött összezárul. Kizárólag bükkösökben fordul elő a ritka havasi cincér (Rosalia alpina). A Mátra ritka és védett kétéltű hüllő fajai az alpesi gőte (Triturus alpestris), sárgahasú unka (Bombina variegata), erdei- és gyepi béka (Rana dalmatina, R. temporaria), foltos szalamandra (Salamandra salamandra). Találkozhatunk még erdei- és vízisiklóval (Elaphe longissima, Natrix natrix), melyeknek néha nagyobb méretű példányai kelthetnek riadalmat. Félni nem kell tőle, de nem szabad bántani, mert ha befogják, bátran támad és harap. A lábatlan gyík (Anguis fragilis), fürge- és zöld gyík (Laccerta agilis, L. viridis) szintén él a területen. A Mátra fajgazdag hegyi rétjein fordul elő többek között a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), a fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), és a gömböskosbor (Traunsteinera globosa).

Találkozóhely: Mátrakeresztes, Óvár söröző, parkoló

Az út hossza: 7 Km

Időpont: 2018.05.05. 10:00 – 15:00

A programot vezeti: Sándor István

Jelentkezni lehet: 0630/6575-293 vagy 0670/3640-570 vagy info@nyikom.hu